Friday, January 22, 2010

TPB Bùi Thành Trung SĐ Nhảy Dù

1 comment:

  1. Chúc chú mạnh khỏe an vui. Sự hy sinh của chú là một sự quên mình vì nghĩa lớn mà Đất nước và Dân tộc phải tri ân.

    ReplyDelete