Sunday, October 25, 2015

Video Tết Bergen 2015 / Kẻ Ở Miền Xa - Van Thuan & Quoc Du


1 comment:

  1. Anh kính, tình cờ xem trang blog nầy những người lính đang định cư Norway có tấm lòng giúp anh em TPB quê nhà. Tôi có đứa em thời chinh chiến: T/U Trần tấn Minh thuộc TĐ64BĐQ/ LĐ33BĐQ, tháng 5/1974 đang chuẩn bị vượt tuyến xuất phát đánh vào An Điền bị pháo CSBV bắn vào Bến Cát cụt mất 2 chân. Nếu có thể xin quý Anh giúp dùm, thành thật cám ơn quý Anh. Điạ chỉ email: T/U Trần tấn Minh - Tanminh571@yahoo.com.vn Kính chào quý Anh, tôi đang sống ở Nhật. Búi tường Văn Email: buituongvan@gmail.com

    ReplyDelete