Thursday, March 4, 2010

MĐ - ÂU QUỐC PHƯƠNG

MĐ - ÂU QUỐC PHƯƠNG
Trung sĩ 1 , SQ 66 / 103574
Thuộc đơn vị TĐQY / SĐND . KBC 3053
Năm 1971 tăng phái Trạm cứu thương / TĐ5ND . KBC 4709
( Lúc bấy giờ là YSĩ Trung Úy TRƯƠNG MẠNH TRINH làm trạm trưởng )
Năm 1971 dự trận LAM SƠN 719 ( Hạ Lào ) bị thương tại Căn cứ ALPHA
trên đất Lào , bị mảnh pháo kích gim cắm vào đầu ( Bsĩ BV Đỗ Vinh nói không mổ được ) Phân loại 2 vĩnh viễn.
Vết thương lâu ngày - mảnh đạn di chuyển làm đứt hệ thần kinh nào không biết ở trên đầu , nay ÂU QUỐC PHƯƠNG nằm liệt 1 chỗ .
Đang nằm điều trị tại BV Thánh Tâm -Huyện Thống Nhất-Tỉnh Đồng Nai , khoa Y Học Cổ Truyền , phòng 1 .
Hoàn cảnh : nhà rất nghèo khó- Vợ PHƯƠNG làm thuê , 40.000VND / ngày.
Địa chỉ 29 / 3 , tổ 21 , khu phố 3 , phường Bình đa , Tp Biên Hòa , Tỉnh Đồng Nai .
Số CMND 270040449 . Số điện thoại 0907336265 ( số phone của vợ- PHƯƠNG không còn biết gì ( số CMND của vợ PHƯƠNG 270139260 )
Xin chung tay giúp đỡ người Anh em này ( sẽ đưa PHƯƠNG lên chương trình CMTPB-MĐ )
NHÓM THIỆN NGUYỆN MĐ
CHÀO CỐ GẮNG

No comments:

Post a Comment