Monday, March 5, 2018

Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn tại thành phố Bergen Nauy Mừng Xuân mới Mậu Tuất 2018 do Hội Người Việt Tự Do Bergen tổ chức với sự hổ trợ các Hội Đoàn Người Việt tại địa phương.No comments:

Post a Comment