Wednesday, November 17, 2010

Chương Trình Vàng Thu Áo LínhKhi hay tin một mũ đỏ bệnh hoạn đói khổ , chúng tôi có đến thăm viếng và an ủi, nay chuyển đến quý vị hoàn cảnh và hình ảnh anh:

CHÂU KIM HÀNG , Cấp bậc Hạ sĩ nhất , Số quân 71/110740 .
Thuộc đại dội trinh sát 1 , (Đại Úy NGUYỄN VĂN DŨNG ĐĐTr ) KBC 4276 .
Trận LAM SƠN 719 ( 1971 ) HÀNG bị thương cụt 2 chân .
Hoàn cảnh bán vé số tự kiếm sống - khi chúng tôi đến nhà HÀNG quằn quại trong cơn đau bao tử kinh niên nghỉ không làm việc gì được cả 45 ngày nay , nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn .

Địa chỉ : 11 / 1 Đường NGÔ ĐỨC KẾ , Phường 12 .
Quân Bình Thạnh . Tphcm - Saigon .
Số CMND 021838634 - 
Số điện thoại 08 - 38430047.

Xin quý vị chung tay giúp đỡ

CHÀO CỐ GẮNG

No comments:

Post a Comment