Tuesday, May 29, 2018

Cuộc xuống đường thấp lên ngọn nến cho ngày Quốc Hận 30 tháng 04 Lần Thứ 43 năm 2018 do Hội Người Việt Tự Do tại Bergen tổ chức.No comments:

Post a Comment