Monday, June 11, 2018

Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Tại NAUY Đồng Loạt Biểu Tình trước Toà Đại Sứ Cộng Sản tại Oslo ngày 10 tháng 06 năm 2018 Chống Đảng Cộng Sản Việt Nam Sang Nhượng 3 VùngTrọng Yếu Cho Tàu Cộng.


Video Video
 

 

No comments:

Post a Comment